Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych