mgr Agnieszka Borcz

Absolwentka studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej ochrona i kształtowanie środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym w Szczecinie oraz studiów magisterskich na kierunku biologia na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.

Autorka i współautorka ponad 20 publikacji, dotyczących występowania flory synantropijnej, rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych i ich wpływu na rodzime gatunki roślin oraz różnorodność biologiczną polskiej flory.

W firmie Ecogreen Pomerania Sp. z o.o. odpowiada za koordynację i realizację projektów, kontakt z organami administracji publicznej i klientami prywatnymi oraz przygotowywanie opracowań przyrodniczych zgodnych z przepisami o ochronie środowiska.

mgr inż. Marta Orłowska

Absolwentka studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej agronomia na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym w Szczecinie oraz studiów magisterskich na kierunku biologia i inżynierskich na kierunku biotechnologia na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.

Autorka i współautorka ponad 30 publikacji i wystąpień, dotyczących badań nad odmianami mieszańcowymi żyta z wykorzystaniem cytoplazmatycznej męskiej sterylności oraz identyfikacji dokładnej lokalizacji genów przywracających płodność (restorerów Rfp1 i Rfc1) na 4 chromosomie żyta.

W firmie Ecogreen Pomerania Sp. z o.o. zajmuje się reprezentowaniem spółki, realizacją projektów, prowadzeniem niezbędnej ewidencji i dokumentacji firmowej oraz sporządzaniem raportów i analiz na potrzeby wewnętrzne.