Monitoring środowiska

Monitoring środowiska polega na stałej lub okresowej kontroli w zakresie prawidłowości wypełniania warunków decyzji środowiskowej lub wymagań inwestora oraz przepisów prawa, na etapie realizacji inwestycji. Efektem prowadzenia monitoringu jest zapewnienie prawidłowego przebiegu budowy oraz funkcjonowania danego obiektu pod względem wymagań z zakresu ochrony środowiska.

Więcej ->

Tryb tworzenia obszarów Natura 2000 określają szczegółowo art. 27 – 27a ustawy o ochronie przyrody, a ich istotą, jako formy ochrony przyrody, jest zasadniczo zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby znacząco negatywnie wpłynąć na gatunki roślin lub zwierząt, dla których wprowadzono ochronę.

Więcej ->

 

Oceny oddziaływania na obszary Natura 2000