Inwentaryzacje przyrodnicze i florystyczne
Inwentaryzacje dendrologiczne
Ekspertyzy przyrodnicze
Dokumenty strategiczne dla jednostek samorządowych