Inwentaryzacje dendrologiczne

2020

 • Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dotyczącej stanu zachowania drzew, na drodze przylegającej do terenu Stowarzyszenia „Boleń” wzdłuż drogi gminnej 195022Z działka nr 41 obręb Kruków, gm. Kołbaskowo

 • Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dotyczącej oceny gatunku drzewa i określenie jego stanu zdrowotnego na terenie działki 10/15 obręb Rajkowo, gm. Kołbaskowo

 • Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew na działce 16/8 obręb Bobolin, gm. Kołbaskowo

2019

 • Inwentaryzacja drzew i krzewów w zabytkowym parku w Wojęcinie o powierzchni 14,91 ha

 • Inwentaryzacja drzewostanu wraz z oceną stanu zdrowotnego drzew rosnących w Parku Miejskim Starego Miasta (działka o nr. ewid. Nr 1420/1 o powierzchni 10 602 m2)

 • Inwentaryzacja zadrzewienia na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

2018

 • Inwentaryzacja dendrologiczna  do zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”

 • Inwentaryzacja dendrologiczna do zadania pn. „Odcinek Kluczbork – Namysłów – granica Województwa Opolskiego/Dolnośląskiego” w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów”

 • Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów na działkach nr 2/2, 26/3, 3, 30/4, 11/4, 11/3, 9, 5, 6/14, 8/6, 8, 3, 11/1, 11/2, 6/11 o łącznej powierzchni 10,25 ha z obrębu 4128, 4130, Dąbie 128 i 130 miejscowość Szczecin; obręb 4128, przy ul. Wschodniej w Szczecinie wraz z oszacowaniem opłat administracyjnych z tytułu usunięcia drzew i krzewów

 • Inwentaryzacja dendrologiczna w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej w Słupsku”

 • Inwentaryzacja dendrologiczna do zadania pn. „Budowa autostrady A1 na odcinku węzeł „Kamieńsk” z wyłączeniem węzła „Kamieńsk” do węzła „Radomsko” wraz z węzłem od km 376+000 do km 392+720 – odcinek C”

Inwentaryzacje przyrodnicze

2018

 • Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych roślin i zwierząt na terenie Gminy Jastków        

2017

 • Inwentaryzacja przyrodnicza terenu przeznaczonego pod „Budowę cmentarza dla małych zwierząt wraz z wjazdem na działkę, infrastrukturą techniczną, parkingami i budynkiem administracyjnym na działkach nr 120/1 i 120/2 obr. 51 Krowodrza przy ul. Powstania Styczniowego w Krakowie” wraz oceną możliwością realizacji przedsięwzięcia w wskazania uwarunkowań środowiskowych

Dokumenty strategiczne

2020

 • Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowosolskiego na lata 2019-2022

2019

 • Aktualizacja „Lokalnego programu Rewitalizacji dla Gminy Bobrowniki na lata 2017-2023”
 • Opracowanie we współpracy z Zamawiającym zmiany Gminnego programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

2018

 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017–2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026 oraz Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2012-2016 z perspektywą do 2019 r., za lata 2014-2016

2017

 • Gminny Program Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025
 • Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gródek na lata 2016-2020
 • Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2016-2025
 • Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Słomniki na lata 2016-2021
 • Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Oleśnica na lata 2016-2023
 • Program Rewitalizacji dla Gminy Somianka na lata 2016-2023