Inwentaryzacja przyrodnicza

Wykonujemy szczegółowe i kompleksowe inwentaryzacje dendrologiczne na potrzeby składania wniosków o wycinkę, planowania inwestycji, projektu, realizacji, wyceny wycinki (preliminarz opłat odszkodowawczych), zarządzania drzewostanem, waloryzacji zasobów, inwentaryzacja drzew.