Programy edukacji ekologicznej
Edukacja ekologiczna to przede wszystkim formowanie wiedzy, rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska. W ramach edukacji przyrodniczej nasza firma prowadzi szkolenia, spotkania informacyjne, warsztaty i inne akcje przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, mające na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.